Yardım Toplama Başvuruları

2860 Sayılı Yardım Toplama Kanunu Göre Yardım Toplam Başvuruları
Gerçek kişiler, dernekler, kurumlar, vakıflar, spor klüpleri, gazete ve dergilerin 2860 sayılı Yardım Toplama Kanununa göre yapacakları yardım toplama faaliyetleriyle ilgili iş ve işlemler dernekler birimlerince yürütülür. Dernekler birimleri, bu faaliyetlerin sonuçları hakkında ilgili Valiliğe ve Bakanlığa elektronik ortamda bilgi verir.
İzin Vermeye Yetkili Makamlar;
  1. Yardım toplama faaliyeti birkaç ili ilgilendiriyor ise İçişleri Bakanlığı,
  2. İl içerisinde birkaç ilçeyi ilgilendiriyorsa İl Valisi,
  3. Bir ilçenin sınırlarında ise o ilçenin Kaymakamı’ dır
Başvuru, Yetkili Makama sorumlu tarafından sunulan talep dilekçesine istinaden yapılacak Hizmetin amacı ve kamu yararına uygunluğu, yardım toplayacakların yeterliliği, belirlenen sorumlu kurulu incelendikten sonra değerlendirilir. Yardım toplama izni genellikle bir yıl olarak verilir. İzin veren makam gerekli denetlemeyi yaptırmak üzere memurlar arasından veya dışarıdan yeterli sayıda denetçi görevlendirilir ve ilgililer bilgilendirilir.