Nüfus

2007 Yılı Nüfus sayımı sonuçlarına göre toplam 247.256 kişilik nüfusu, 2008 yılında 245.064 kişiye, 2009 yılında 244.516 kişiye, 2010 yılında 248.084, 2011 yılında 244.512. kişidir. 2012 yılı sonu itibariyle nüfus 246.152 kişidir.
İlçe nüfusu, İstanbul ili toplam nüfusunun % 1.77 sini, Türkiye toplam nüfusunun % 0.32’sini barındırmakta ve nüfus sayımına göre nüfus artış hızı % 05’dir.
İstanbul metropolünün merkezinde yer alan 8.76 km²’lik ilçemizde bir kilometrekareye 28.099 kişi düşmektedir. İstanbul’da bir kilometrekareye 2.593 kişi, Türkiye’de ise bir kilometrekareye 96 kişi düşmektedir. Yoğunluk bakımından ülke ortalamasının üzerindedir.