Bilgi Edinme Hakkı

 
 
Bilgi edinme hakkının kullanılmasına ilişkin esas ve usulleri düzenleyen 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu 09/10/2003 tarihinde kabul edilerek 21/10/2003 tarih ve 25269 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmış ve söz konusu kanun gereğince hazırlanan “Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik” de 27/04/2004 tarih ve 25445 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Yönetmeliğin “Bilgi edinme birimlerinin oluşturulması” başlıklı 8. maddesi uyarınca; Beyoğlu Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürlüğü Basın ve Halkla İlişkiler Bürosu bünyesinde “Bilgi Edinme Birimi” kurulmuştur.
Bilgi Edinme Başvurusunda bulunmak için kullanılabilecek adresler şunlardır:
Bilgi Edinme Başvuru Adresi: Beyoğlu Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürlüğü
Posta Adresi: Kuloğlu Mahallesi Mah. İstiklal Caddesi No:133 Kat 5  Beyoğlu/İSTANBUL
Tel: 0.212 245 41 74    Faks: 0.212 293 20 39
E-posta: bilgiedinme@beyoglu.gov.tr                                                                                                
Bu amaçla İlgili kanun hükümleri gereğince uygulanacak yöntemler kısaca şöyledir.
 
-Başvurunun kurum ve kuruluşa ulaştığı tarih başvuru tarihidir. Elektronik posta ve faks yoluyla başvuru yapacaklar
 e-Bilgi Edinme Formu doldurmaları zorunludur.
-Başvuru dilekçeleri posta yoluyla da kurum ve kuruluşlara gönderilebilir
 
-Kurum ve kuruluşlar, başvuru üzerine istenen bilgi veya belgeye erişimi on beş iş günü içinde sağlarlar.
-Kamu kurum ve kuruluşlarının, erişimine olanak sağladıkları bilgi veya belgeler için başvuru sahiplerinden talep edecekleri ücretler, ilgili kurum ve kuruluş bütçesine gelir olarak kaydedilmek üzere ilgili saymanlıklara yatırılır.
-Bilgi veya belgelere erişim için gereken maliyet tutarının kurum ve kuruluş tarafından başvuru sahibine bildirilmesiyle, on beş veya otuz iş günlük süreler kesilir. Başvuru sahibi, bildirimin yapıldığı tarihten itibaren on beş iş günü içinde ödemeyi gerçekleştirdiğini gösteren belgeyi sunmadığı takdirde talebinden vazgeçmiş sayılır.
**** Kurum Çalışanları sicil notlarını kendi kurumlarının Bilgi Edinme Birimi yoluyla yada kurumlarına şahsen başvuruyla alabileceklerdir. Bu talepleri karşılanmadığı taktirde Kaymakamlığımıza başvurabileceklerdir. Bu açıklamaya uymayan başvurular işleme konulmayacaktır.