Türkiye genelinde bulunan 853 hastanenin, 223’ü İstanbul’da, Beyoğlu ilçesinde ise 7’si bulunmaktadır. Kamu ve özel kesimde sağlık hizmetleri birbirinden ayrı ve bağımsız çalışan kuruluşlarca sunulmaktadır.
İlçemiz hem yerleşik hem de hareketli bir nüfusa önemli oranda sağlık hizmeti verilmek¬tedir. Kamuya ait Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi tadilat nedeniyle 13/09/2013 tarihinde Gaziosmanpaşa İlçesine nakledildiğinden hali hazırda kamuda; dal hastanesi olan Prof.Dr.N.Reşat Belger Beyoğlu Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi 100 yatak kapasitesi ile, Gümüşsuyu Askeri Hastanesi 600 yatak kapasitesi ile Kasımpaşa Askeri Hastanesi 300 yatak kapasitesi ile hizmet sunmaktadır. Askeri Hastanelerde yatak kapasitesinin yüzde 10’u sivil vatandaşlara açıktır.
İlçemizde kamuya ait, Okmeydanı Ağız Diş Hastanesine bağlı olarak hizmet sunan ve Kasımpaşa’da bulunan Kasımpaşa Ağız Diş Sağlığı Polikliniği 25 diş ünite ile hizmet vermektedir.
İlçemizde İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde bulunan 112 İl Ambulans Servisi Başhekimliğine bağlı 3 adet Acil Yardım İstasyonu bulunmakta olup 2 tanesi Taksim Meydanı Metro Girişinde, 1 tanesi Yahya Kahya Mahallesinde Kasımpaşa Spor Kompleksi içerisinde 33 adet sağlık personeli ile hizmet vermektedir. İlçemiz Sütlüce Mahallesinde İl Sağlık Müdürlüğü uhdesindeki arazide mevcut prefabrik binaya 1 adet daha 112 Acil yardım istasyonu kurulması planlanmış olup, hizmete girmesi beklenmektedir.
İlçe Toplum Sağlığı Merkezine bağlı 1.basamak hizmeti veren 20 Aile Sağlığı Merkezi içerisinde yer alan 69 Aile Hekimliği Biriminde 60 Aile Hekimi, 66 Aile Sağlığı Elemanı bulunmaktadır. Aile bilgi sistemine kayıtlı nüfus 243.440 tır.
İlçemizde kamuya ait sağlık kuruluşlarında toplam 212 hekim, 186 diş hekimi, 9 eczacı, 553 yardımcı sağlık personeli görev yapmaktadır. İstanbul Verem Savaş Derneğine bağlı Taksim Verem Savaş Dispanseri 1 hekim ve 11 yardımcı sağlık personeli ile hizmet sunmaktadır.
İlçemizde Özel sektöre ait Özel Alman Hastanesi 302 yatak kapasitesi ile, Özel Okmeydanı Hastanesi 20 yatak kapasitesi ile ve Özel Avusturya Sen Jorj Hastanesi 32 yatak kapasitesi ile hizmet vermektedir. Özel Üniversal İtalyan Giovanni Agnelli Hastanesi (Sahipliğinin talebi doğrultusunda 12/2013 tarih ve 67782 sayılı Valilik Olur'u ile faaliyeti 2 yıl süreyle askıya alınmıştır.) İlçemizde özel sektörde toplam 140 hekim, 83 Diş hekimi, 120 Eczacı, 147 yardımcı sağlık personeli görev yapmaktadır.
İlçemizde özel sektöre ait 4 Tıp Merkezi, 3 poliklinik, 1 evde bakım merkezi, 23 muayenehane, 6 ağız ve diş sağlığı polikliniği, 54 diş muayenehanesi, 2 müstakil laboratuar, 117 serbest eczane, 1 özel diyaliz merkezi, 2 üremeye yardımcı tedavi merkezi (ÜYTE), 1 genetik hastalıkları tanı merkezi, 1 özel sağlık kabini, 1 özel ortez-protez merkezi, 3 özel işitme cihazı satış ve uygulama merkezi, 7 diş protez laboratuarı ve 33 optik müessesesi bulunmaktadır.

Sosyal Durumu:

Beyoğlu İlçesi kültür, sanat, eğlence ve iş merkezi olmakla birlikte yoğun nüfusa sahip bir ilçemizdir. İlçe, siyah ve beyaz kadar farklı yaşamları bünyesinde barındıran, kültürler arasındaki uçurumların, tezatların bir arada yaşandığı, ekonomik, sosyolojik ve toplumsal sorunların en uç örneklerine sıkça rastlanabilecek durumdadır. İstiklal Caddesi, Taksim, Galata, Cihangir ve Gümüş suyu ekonomik ve ticari hayatın en canlı olduğu, kültür, sanat ve eğlencenin merkezidir. Cihangir ve Gümüşsuyu semtleri entelektüel kimliği ön plana çıktığı yazar-çizer, sanatçı, gazeteci ve edebiyatçıların tercih ettiği mutena semtlerdir. Bu bölge Beyoğlu‘nun beyaz yüzüdür. Diğer yüzü ise, bu bölgeye çok uzak değil, hemen yanı başında bir uçurum kadar derinlik göstermektedir. Tarlabaşı ve Dolapdere bir alt bölge özelliği göstermektedir. Çoğunlukla Doğu ve Güneydoğudan göç eden yüzde 72’sinin 10 kişiden oluşan aileler koyu bir yoksulluk ve yaşam standartlarının çok altında evlerde yaşamaktadırlar.
Roman kökenli ailelerin ikamet ettiği İstiklal (Hacıhüsrev) Mahallesinde yaşayan halkın ise, geleneksel yaşantılarını ve kendi kültürlerini sürdürmek çabaları akraba ilişkilerini kuvvetli tutmaktadırlar. Gayrimeşru işleri geçim kaynağı olarak kendilerine seçtikleri görülmektedir.
Kasımpaşa, Hasköy, Kulaksız ve Sütlüce semtleri ise her iki bölgeden farklı sosyoekonomik bir yapı göstermektedir. Bu semtlerde oturan halk, tıpkı bir Anadolu mozaiğini ifade eder. Halkın büyük çoğunluğu Anadolu’nun çeşitli bölgelerinden ve illerinden göç eden vatandaşlarımızdır. Buralara en çok göç Karadenizdendir. (Trabzon, Rize, Giresun, Kastamonu, Sivas vs.).
Bir çok şirket ve holdingin genel merkezleri de Beyoğlu’ndadır. Galata’da bankalar, Karaköy’de şirket merkezleri, Hasköy ve Sütlüce’de imalathaneler, Haliç kıyısında tersaneler mevcuttur.