BEYOĞLU KAYMAKAMLIĞINDAN DUYURU (2018/7)
 
Bazı dernek, siyasi parti, marjinal grupların sosyal medya hesapları, PKK terör örgütü ve diğer terör örgütlerine müzahir sosyal medya hesapları üzerinden ilçemiz Galatasaray Meydanında 06.10.2018 günü yapilmak için çağrıda bulunulan toplantı, oturma eylemi, basın açıklaması ve diğer etkinlikler, bahse konu yer 2911 Sayılı Kanun kapsamında belirlenen toplantı ve gösteri yürüyüş alanları içerisinde olmadığından, ayrıca Kaymakamlığımıza yasal yollardan herhangi bir bildirimde bulunulmadığından milli güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlığın ve genel ahlakın veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 10 ve 17 ile 5442 Sayılı İl İdaresi Kanununun 32. maddeleri gereği toplanma, oturma eylemi, benzeri  etkinlikler Kaymakamlığımız kararıyla yasaklanmıştır.
 
Yapılacak olan izinsiz toplanma, oturma eylemi ve benzeri  gibi yasa dışı etkinliklere müsaade edilmeyecektir. 
 
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.