T.C.
BEYOĞLU KAYMAKAMLIĞI
PROJE MERKEZİ
PERSONEL ALIMI HAKKINDA DUYURU
 
Beyoğlu Kaymakamlığınca, İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) desteği ile yürütülecek, 2018 Çocuklar ve Gençler Mali Destek Programı kapsamında hazırlanan ''BEYOĞLU'NDA SEVDA! SAĞLIKLI GENÇLİK'' (Sağlık, Esenlik, Vefa Dolu Akran) isimli proje merkezinde istihdam edilmek üzere alınacak personel sayısı Ajansla yapılan görüşmeler sonucunda revize edilmiş olup, yapılan değerlendirmeler sonucunda başvurusu uygun bulunan aday listesi:
 
BAŞVURULAN POZİSYON             İSİM-SOYAD
 
Proje Koordinatörü                             Ufuk BOZ
Proje Asistanı                                     Meryem GÜLER
Klinik Psikolog                                    Enes KARTAL
Klinik Psikolog                                    Ezgi Nur ŞAHİN
Sosyal Hizmet Uzmanı                      Nilüfer TÜTÜNCÜ
Sosyal Hizmet Uzmanı                      Ferruh GÜNEŞ
Hizmetli                                              Zuhal YILDIRIM
 
 
       Kamuoyuna saygıyla duyurulur.